So sánh sản phẩm

BÀN GIAO 02 XUỒNG CỨU SINH CHO TÀU THANH HUYỀN 07

BÀN GIAO 02 XUỒNG CỨU SINH CHO TÀU THANH HUYỀN 07

Bàn giao 02 xuồng cứu sinh, cấp cứu dạng kín và cẩu Davit cho tàu Thanh Huyền 07 - Đà Nẵng ngày 03/04 năm 2010
Tags:,
Chat Zalo
 TOÀN QUỐC
  Hotline: 0986016655 

Chat Facebook